Beställ Ackis nya debattbok
Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten

Adlibris Bokus

FMS kan göra skillnad!

FMS erbjuder verktyg som gör det möjligt för alla på din skola att arbeta tillsammans med hälsa och livsstil för att förbättra skolresultaten och minska stressen.

Verktygen är unika genom att de knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet i en helhet.
Grunden är ett hälsofrämjande och salutogent arbetssätt där utgångspunkten är varje elevs friska och starka egenskaper.
Fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) gör det lättare att klara av livet i skolan och skolans utmaningar.
En ny interaktiv Webapp för mobil, Ipad och dator hjälper eleverna att analysera sin situation, ta fram sin egen utvecklingsplan för förbättringar och att sedan genomföra den.
Ett tydligt lösningsfokus gör det lätt för personalen att arbeta med ständiga förbättringar hos eleverna när det gäller hälsa, livsstil och skolresultat.

Kontakt