Beställ Ackis debattbok
Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten

Adlibris Bokus

Hälsofrämjande skolutveckling för minskad stress och ökad inlärningsförmåga

FMS erbjuder verktyg som gör det möjligt för alla på skolan att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen och förbättra skolresultaten. Verktygen är unika genom att de knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet för eleven.

Personalen stimuleras att hjälpa eleverna till ständiga förbättringar när det gäller hälsa, livsstil och skolresultat. Grunden är ett hälsofrämjande och salutogent arbetssätt där utgångspunkten är varje elevs friska och starka egenskaper. Fokus på hög känsla av sammanhang (KASAM) gör det lättare att klara av livet i skolan.

FMS nya interaktiva webApp för mobil, Ipad och dator hjälper eleverna i åk 7-9 och på gymnasiet att på ett enkelt sätt analysera sin situation, ta fram sin egen utvecklingsplan för förbättringar och att sedan genomföra den. Personalen hjälper dem att följa upp resultatet.

FMS gör skillnad både för elever och personal!

Välkommen till FMS

Acki Wästlund

Kontakt