Äntligen är min nya debattbok om skolan klar!

söndag, 4 oktober, 2015

Jag har kallat den ”Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten”, därför att jag tycker att debatten handlar om fel saker. Självklart tycker jag att lärarna ska ha bättre betalt och högre status och det vore förstås bra med fler lärare och mindre klasser. Men det är bara en del av vad debatten om framtidens skola måste handla om. Vi måste bredda perspektivet.

Ett av huvudproblemen är den höga stressnivån hos både elever och lärare. Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en av de mest förbisedda frågorna i dagens skoldebatt. Det är denna helhetssyn på elevernas och även lärarnas behov som saknas i debatten.

Eleverna har höga ambitioner men problemet är att de får för lite tid för samtal med sina lärare i deras mentorsroll, samtal om sådant i livet som påverkar både skolarbetet och deras eget liv. Jag vet också att lärarna vill kunna ge detta stöd. Problemet är att de inte har tillräckligt med tid och utbildning för det. Jag ser detta tydligt efter att ha analyserat min databas med 22 000 elever som svarat på frågor om sin livsstil, samt mina samtal under många år med deras lärare i mitt skolnätverk av ett 60-tal skolor.

Det här är en ond cirkel som måste brytas. Dagens situation skapar en känsla av otillräcklighet både bland elever och lärare. Därför är det bråttom att vända utvecklingen. Energin, kraften och lusten finns, den ligger och pyr hos våra elever, lärare och skolledare. Jag är övertygad om att den kan frigöras ganska enkelt. Det handlar om att vi måste fokusera mycket mer på livsstil, fysisk hälsa och matvanor i den svenska skolan. Lyckas vi med det kommer också eleverna att prestera bättre och vara väl förberedda för högre utbildning och ett arbetsliv som förändras i allt snabbare takt. Då kommer också de anställda i skolan att må bättre.

I boken ger jag min bild av vad jag anser krävs för att vända utvecklingen. Vill du höra mer om det så kom gärna och lyssna på mig när jag presenterar boken på Skolmässan den 26e och 27e oktober.

Välkommen då!

Acki Wästlund