Idrott varje dag ger högre betyg

Posted

I en artikel från forskning.se redovisas spännande slutsatser från aktuell forskning som ligger helt i linje med FMS. ”Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra intellektuella prestationer. Inte minst i skolan. – Daglig idrott är en möjlighet att lyfta en genomsnittlig skola till en högpresterande skola, säger Jesper Fritz som undersökt avgångsbetygen från drygt 600 niondeklassare. Jesper […]

Utbildning i nyutvecklade FMS-modellen

Posted

Tid: ons 11 – tors 12 april 2018 Plats: Brigadmuseum, Karlstad   Kroppen, livsstilen och skolarbetet Förenklad webbapp Utvecklar idrottslärarrollen Salutogent arbetssätt KASAM på skolan Avlastar elevhälsan   Kursavgift: 4 850 kr inkl mat och logi 
(B&B tillägg för enkelrum) Tidigare FMS-utbildade 1 000 kr   Anmäl till info@fms.se Eller ring 0708 280 918

FMS nominerade till ”Årets digitala välfärdsinnovation”

Posted

FMS har blivit nominerad till ett ”Årets digitala välfärdsinnovation” på galan 100° Karlstad 2018! Nomineringen lyder: ”Svenska institutet FMS har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet. Deras solida kunskap kring området, där de påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet, livsstil och skolresultat, har resulterat i FMS-modellen. Denna digitala plattform stimulerar eleven att ta ansvar […]

Uppdaterat verktyg för FMS-modellen 2018!

Posted

FMS har jobbat intensivt senaste året med att ta fram ett ännu mer användarvänligt verktyg som stödjer skolorna åk 7-9 och gymnasier. Den rejält uppdaterade FMS-modellen rullar nu på ett antal skolor runt om i landet som vill jobba med att minska stress och psykisk ohälsa  och skapa struktur och stadga, och stödja en hälsofrämjande […]

Beställ Ackis debattbok – Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten

Posted

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltför svaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring. Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning […]