Certifiering

Skolcertifikat

    Kriterier:

  • Genomfört behovsanalyser av elevernas och personalens fysiska, mentala och sociala resurser.
  • Tagit fram och följt upp utvecklingsprogram för hälsa och livsstil för att nå enskilda och gemensamma mål.
  • Uppmuntrat elever och personal att ta eget ansvar för hälsa och livsstil i och utanför skolan.
  • Utvecklat ledarskap och samverkan för en stimulerande arbetsmiljö för alla på skolan.
  • Etablerat ett bra samarbete med hemmet och närsamhället gällande elevernas hälsa och livsstil.
Läs mer

Elevcertifikat

UNDER UTVECKLING

Läs mer