Den glömda skoldebatten – debattboken av förf Acki Wästlund

onsdag, 9 september, 2015

Utgångspunkten är att debatten om skolan handlar om fel saker. Acki efterlyser en helhetssyn på eleverna och deras behov och att vi måste ta oss från dagens stress och prestationsångest till självförtroende och arbetsglädje i skolan. Friska, sunda, starka elever lär bättre än oroliga, stressade elever med dåliga livsstilsvanor. Det är skolans sak att klara detta, men det är politikernas ansvar att ge skolan rätt förutsättningar. Det måste enligt Acki göras nu om inte dagens situation ska förvärras ytterligare. I boken utvecklar Acki sin bild av vad hon anser krävs för att vända utvecklingen. Acki lutar sig mot sina erfarenheter som idrottslärare och på sitt mångåriga samarbete med sitt nätverk av ett 60-tal skolor med 23 000 elever och deras lärare.