FMS nya interaktiva webapp förenklar för alla

tisdag, 15 september, 2015

Appen vägleder eleverna som matar in allt själva. Sedan följer spännande diskussioner i grupp eller samtal enskild kring sådant som berör unga människor.