FMS webapp

FMS webapp

FMS arbetsverktyg för både FMS Elevprofil och FMS Personalprofil, är en webapplikation, en webapp, som är enkel att använda för både mobil, platta och dator.

Mer om Webappen

Att den är responsiv betyder att den är anpassad till alla sorters datorer, plattor, androider och mobiler samt fungerar i alla webläsare.

Den är interaktiv genom att följdfrågor, personliga kommentarer och länkar finns inbyggda.

Den ger känslan av en app som på ett lekfullt sätt stimulerar  till en positiv och aktiv livsstil och ger insikter som gör att man vill ta ansvar för den arbetssociala miljö man verkar i. Det gäller elever i skolan och vuxna på alla arbetsplatser.

Mer om Webappen

Läs mer