Vinster för skolledning och huvudman

FMS-modellens arbetsverktyg FMS Digital Lifestyle Plan hjälper er mäta effekterna av ert hälsofrämjande arbete

Att arbeta med FMS är inget projekt. Nej, med FMS Digital Lifestyle Plan blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av skolarbetet. FMS-modellens stadga och struktur innebär att du får det ”paraply” som krävs för att kunna följa upp era olika projekt när det gäller ökad fysisk aktivitet mm, och att mäta effekterna av dem. Du får löpande statistik som visar hur eleverna utvecklas när det gäller hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare för dig att följa upp och styra verksamheten och att hitta åtgärder för skolan som helhet.

FMS-modellen skapar ett starkt engagemang och effektiva samverkansprocesser mellan olika personalgrupper på skolan vilket utjämnar kvalitetsskillnader och effektiviserar verksamheten. Investeringar i hälsofrämjande skolutveckling minska samhällets kostnader för stress och psykisk ohälsa i skola och arbetsliv.

FMS Digital Lifestyle Plan bidrar till ökad måluppfyllelse med nöjda elever och anställda.
Överskådlig statistik ger underlag för kvalitetsredovisningar, styrning och uppföljning.