För skolledning och huvudman

Vilka är era största utmaningar?

FMS-modellens stadga och struktur hjälper er att hantera dem på ett bra sätt och gör det lättare att nå era mål. Med FMS-modellen blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av skolarbetet. Det leder till ett starkt engagemang och effektiva samverkans-processer för att utjämna kvalitetsskillnader och effektivisera verksamheten genom att bygga vidare på skolans starka sidor.

 

Effekterna: Nöjdare elever, anställda och föräldrar. Ökad måluppfyllelse.
Överskådlig statistik underlättar regelbunden uppföljning och kvalitetsredovisningar.