För skolledning och huvudman

FMS-modellen hjälper er mäta effekterna av ert hälsofrämjande arbete

Med FMS-modellen blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av skolarbetet. Du får löpande statistik som visar hur eleverna utvecklas när det gäller hälsa och levnadsvanor kopplat till lärandet. FMS-modellens stadga och struktur hjälper dig också att följa upp era olika förändringsprojekt och mäta effekterna av dem ur ett hälsofrämjande perspektiv kopplat till lärandet. Ett starkt engagemang och effektiva samverkansprocesser utjämnar kvalitetsskillnader och effektiviserar verksamheten när ni bygger vidare på skolans starka sidor.

Effekterna: Nöjdare elever, anställda och föräldrar. Ökad måluppfyllelse.
Överskådlig statistik underlättar regelbunden uppföljning och kvalitetsredovisningar.