Hur kommer vi igång på vår skola?

Ofta är det en eller flera personer på skolan som funderar kring hur stress, stillasittandet och avsaknad av fysiska aktiviteter påverkar elevers resultatutveckling. Ofta är dessa personer skolans idrottslärare, skolsköterska, mentor och skolledning.

Ta kontakt med oss så får vi möjlighet att presentera vad vi kan ge er för verktyg genom FMS-modellen.

Vi säkerställer genom utbildning att någon eller några på er skola blir FMS-utbildade och får kunskap i strukturerade och hälsofrämjande arbetssätt.