Hur kommer vi igång på vår skola?

Alla känner till problemen och möjligheterna – men saknar verktygen

Ofta är det idrottslärarna och elevhälsan som tillsammans med skolledningen diskuterar hur stress, stillasittande och otillräcklig fysisk kapacitet påverkar lärandet. Bilden av problemen är oftast gemensam, liksom slutsatsen att man saknar verktyg för att göra något åt det.

Börja med att testa FMS arbetsverktyg FMS Digital Lifestyle Plan

Det är enkelt att komma igång. Nya skolor kan testa den digitala Elevappen för åk 7-9 och gymnasiet för endast  5 000 kr under en termin. Det gäller oavsett antal elever som deltar.Vi föreslår att FMS-arbetet därefter får växa steg för steg på skolan och bli en naturlig del av ert hälsofrämjande arbete.

Årlig prenumerationsavgift

När ni kommit igång prenumererar ni på appen ett läsår i taget. Kostnaden varierar då beroende på hur många elever på skolan som använder sig av FMS Digital Lifestyle Plan som arbetsverktyg. Årsavgiften är 10 000 kr upp till 100 elever. Därefter ökar avgiften med 5 000 kr för varje 100-tal nya elever som arbetar med verktyget. Fri FMS- support ingår.

Introduktionsutbildning för att komma igång

FMS ordnar utbildning för elevhälsan och idrott och hälsa-lärare samt andra som skolan involverar. Avgiften 10 000 kr, kan delas av flera skolor. Kostnaden för material som skolan får behålla efter avslutad utbildning är 4 500 kr (18 inplastade affischer i A3 format, acrylvinkelmätare, balansbräda och mätbollar).

Efter avslutad utbildning klarar ni er själva men ni har som sagt fri support från FMS under hela resan.

Huvudmannalicens

Kommuner och andra huvudmän som vill stimulera sina skolor att använda FMS-modellen har möjlighet att teckna en huvudmannalicens med FMS vilket minskar kostnaden för den enskilda skolan.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om det!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@fms.se, 0708 280 918