Hur kommer vi igång på vår skola?

Alla känner till problemen men saknar verktygen

Ofta är det idrottslärarna och elevhälsan som tillsammans med skolledningen diskuterar hur stress, stillasittande och otillräcklig fysisk aktivitet  påverkar lärandet. Bilden av problemen är oftast gemensam, liksom slutsatsen att man saknar verktyg för att göra något åt det.

Årlig prenumerationsavgift

Det är enkelt att komma igång. Börja med att testa på ett par klasser i åk 7-9 eller på gymnasiet under en termin. Därefter kan ni växla upp FMS-insatsen steg för steg så att det nya sättet att arbeta blir en naturlig del av hela ert hälsofrämjande arbete.

När ni kommit igång prenumererar ni på appen ett läsår i taget. Kostnaden varierar då beroende på hur många elever på skolan som använder sig av arbetsverktyget. Årsavgiften är 10 000 kr upp till 100 elever. Därefter ökar avgiften med 5 000 kr för varje 100-tal nya elever som arbetar med verktyget. Fri FMS- support ingår.

Introduktionsutbildning för att komma igång

FMS ordnar utbildning för elevhälsan och lärare i idrott och hälsa samt andra som skolan vill involvera. Avgiften 10 000 kr och kan delas av flera skolor. Kostnaden för material som skolan får behålla är 4 500 kr (18 inplastade affischer i A3 format, acrylvinkelmätare, balansbräda och mätbollar).

Efter avslutad utbildning klarar ni er själva men ni har som sagt fri support från FMS under hela resan.

Huvudmannalicens

Kommuner och andra huvudmän som vill stimulera sina skolor att använda FMS-modellen har möjlighet att teckna en huvudmannalicens vilket minskar kostnaden för den enskilda skolan.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om det!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@fms.se, 0708 280 918