Konferens i Borås den 20 september

Till idrottslärare, elevhälsa, rektorer, skolchefer, socialchefer och politiker.

AVSTRESSA SKOLAN!
Förebygg stress och psykisk ohälsa hos våra barn och unga genom mera samverkan kring fysisk aktivitet och bra levnadsvanor. HUR SKA VI KLARA VI DET?

Exempelvis genom att ge lärarna i Idrott & Hälsa ökat  inflytande på det hälsofrämjande arbetet för att också avlasta Elevhälsan.

En goda exempel-konferens.

Tid. Fredag 20 september 9-13.
Plats: Bäckängsgymnasiet i Borås, Schélegatan 7.

Program
08.30. Samling, kaffe.

09.00. Inledning

09.15 Acki Wästlund, Svenska Institutet FMS, visar resultat från FMS databas med 16 000 elevers livsstilsplaner från 2010 till 2018 med 25 hälsopåverkande faktorer. Acki berättar också  hur FMS digitala verktyg för vuxna förebygger stress och ökar trivseln hos personalen.

10.45 Idrottslärare och skolsköterska på Bäckängsgymnasiet i Borås berättar om resultatet av 10 års arbete med att låta eleverna ta större ansvar för sin fysiska aktivitet, hälsa och livsstil.

11.30 Andra skolor i Västra Götalandsregionen berättar om hur de valt att stimulera fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor för att få eleverna att må bra i skolan och i livet.

12.15. Avslutande diskussion.

12.30 Lunchmacka och möjlighet att göra enkla fystester för den som vill.

Pris: 750 kr per person (Två för 1000 kr). Faktureras i efterhand.

Anmälan