Konferens i Karlstad den 8 oktober

Till idrottslärare, elevhälsa, rektorer, skolchefer, socialchefer och politiker.

AVSTRESSA SKOLAN
Förebygg stress och psykisk ohälsa hos våra barn och unga genom mera samverkan kring fysisk aktivitet och bra levnadsvanor. HUR SKA VI KLARA DET?

Exempelvis genom att ge lärarna i Idrott & Hälsa ökat  inflytande på det hälsofrämjande arbetet för att också avlasta Elevhälsan.

En goda exempel-konferens.

Tid och plats

Tisdag den 8 oktober, Hörsalen Värmlands Museum i Karlstad kl 9-16.

Program
08.30. Samling, kaffe.
09.00. Jonny Ohlsson, NWT, dagens moderator, presenterar programmet.
09.05. Regionråden Fredrik Larsson (M) och Ulric Andersson (S) inleder.
09.20. Acki Wästlund, Svenska Institutet FMS, visar resultat från sin databas med 16 000 elevers livsstilsplaner från 2010 till 2018 med 25 hälsopåverkande faktorer. Acki berättar också  hur FMS digitala verktyg för vuxna förebygger stress och ökar trivseln hos personalen.
09.50 Skolor som vill visa vägen berättar om vad de gör för att stimulera fysisk aktivitet, hälsa och bra levnadsvanor hos eleverna. Stjerneskolan i Torsby, Lillerudsgymnasiet i Vålberg, Jettestensskolan i Grums med flera skolor.
12.00 Lunch.
13.00 Fortsatt skolredovisning.
14.00 Paneldiskussion under ledning av Jonny Ohlsson.
15.00 Hur går vi vidare? Vem gör vad?
16.00 Avslutning/frukt. Testa enkla fystester i foajén om du vill.

Pris: 750 kr per person, två för 1000 kr. Faktureras i efterhand.

Konferensen sponsras av ALFA-stiftelsen Värmland.

Anmälan