Skolor som gör skillnad

FMS medverkar i ett projekt tillsammans Uppsala universitet, Regionförbundet och landstinget i Västernorrlands län och några gymnasieskolor som vill visa att en målmedveten satsning på hälsa och livsstil gör att eleverna både kan må bra och att de kan förbättra sina kunskapsresultat…

Några gymnasieskolor har bestämt sig för att visa vägen för andra skolor genom att tillsammans utveckla, testa och utvärdera olika arbetsverktyg som förbättrar eleverna hälsa och livsstil, för att på det sättet få dem att både må och prestera bra i skolan. De första skolor som gått med i projektet är:
– Bäckängsgymnasiet i Borås
– Nyköpings Enskilda gymnasium
– Luspengymnasiet i Storuman

Projektet kommer efterhand att utvidgas med fler skolor som redan visat intresse. Jämförande studier är en av hörnstenarna för att resultaten ska kunna spridas vidare till andra skolor. Det innebär att skolor löpande kommer att lyftas fram på seminarier och konferenser och synas som goda exempel på vad som kan åstadkommas med hjälp av en målmedveten satsning på hälsa och livsstil hos eleverna och på ökad motivation hos personalen.

Projektet genomförs i samverkan mellan Uppsala universitet, Regionförbundet och landstinget i Västernorrlands län och Svenska Institutet FMS. Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Sveriges Eleverkårer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor följer projektet.

Läs mer