Utbildning i nyutvecklade FMS-modellen

Posted

Från och med hösten 2018 får nya FMS-skolor utbildning hemma på den egna skolan. Det ingår i uppstartskostnaden att någon från FMS besöker din skola och ger er den utbildning ni behöver för att sedan på egen hand låta eleverna arbeta med FMS-modellen. Maila mig på acki@fms.se eller ring mig på 0708 280 918 så pratar […]

FMS nominerade till ”Årets digitala välfärdsinnovation”

Posted

På galan 100° Karlstad i mars 2018 fick FMS ta emot stiftelsen Compares pris för att ha utvecklat en innovativ lösning för morgondagens digitala välfärd! Motiveringen var att: ”Svenska institutet FMS har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet. Deras solida kunskap kring området, där de påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet, livsstil och skolresultat, […]

Idrott varje dag ger högre betyg

Posted

I en artikel från forskning.se redovisas spännande slutsatser från aktuell forskning som ligger helt i linje med FMS. ”Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra intellektuella prestationer. Inte minst i skolan. – Daglig idrott är en möjlighet att lyfta en genomsnittlig skola till en högpresterande skola, säger Jesper Fritz som undersökt avgångsbetygen från drygt 600 niondeklassare. Jesper […]

Uppdaterat verktyg för FMS-modellen 2018!

Posted

FMS har jobbat intensivt senaste året med att ta fram ett ännu mer användarvänligt verktyg som stödjer skolorna i åk 7-9 och på gymnasierna. Den rejält uppdaterade FMS-modellen rullar nu på ett antal skolor runt om i landet som vill jobba med att minska stress och psykisk ohälsa samt skapa struktur och stadga i arbetet […]

Beställ Ackis debattbok – Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten

Posted

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltför svaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring. Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning […]