Om FMS

FMS verksamhetsidé, vision och värdegrund

Syftet med FMS är att göra det möjligt för alla på en skola att genomföra målmedvetna satsningar på fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att få eleverna att må och prestera bra och personalen att känna sig mindre stressad…

Skolledare, lärare/mentorer idrottslärare och den samlade Elevhälsan stimuleras att samverka och arbeta på nya sätt för att eleverna ska må bra och nå sina mål. De får arbetsro, känner sig sedda och förstår sammanhangen i skolan. De är fysiskt starka, har en bra livsstil och får det stöd de behöver för att vara förberedda för arbetsliv och högre utbildning.

FMS arbetar också för att de anställda i skolan ska utvecklas, må bättre fysiskt, mentalt och socialt och känna sig mindre stressade.Den arbetssociala miljön förbättras.

Bakom denna verksamhetsidé ligger FMS Vision. Den innebär att eleverna upplever att skolan utvecklar dem fysiskt, mentalt och socialt så att de lättare når sina kunskapsmål och känner sig väl förberedda för fortsatt utbildning och arbete. Personalen i skolan känner glädje och motivation att arbeta tillsammans för att underlätta för eleverna att ta nästa steg i livet.

Läs mer

17 års erfarenhet

Som idrottslärare på en av Botkyrkas mest invandrartäta grundskolor blev det tydligt för Acki Wästlund hur viktigt det är att skolan förbereder eleverna väl inför mötet med arbetslivet. I slutet av 90-talet, efter 12 år som idrottslärare, skapade därför Acki FMS-konceptet som handlar om att utveckla elevernas fysiska kapacitet (F), mentala balans (M) och sociala förmåga (S) kapacitet, för att de lättare må bra och prestera bra och vara väl förberedda för arbetsliv och högre utbildning…

_DSC4361FMS-konceptet fick snabbt stor spridning och allt fler grundskolor och gymnasier i Sverige började testa arbetsverktyget FMS Elevprofil som går ut på att få eleverna att ta ökat ansvar för sin egen hälsa och livsstil för att kunna prestera bättre i skolan. Hittills har mer än 100 skolor med framgång arbetat med FMS Elevprofil. Databasen består idag av uppgifter om mer än 24 000 elever som under många år svarat på frågor om sin livsstil och om skolarbetet och genomfört mätningar av fysisk kraft och uthållighet. Frågorna är reliabilitets- och validitetstestade vid Institutionen för nutrition och biovetenskaper vid Karolinska Institutet.

Verktyget FMS Personalprofil syftar till att motivera ledare i skolan och i andra organisationer/företag, offentliga som privata, att stimulera sina medarbetare till en aktiv och positiv livsstil och att arbeta tillsammans för att öka effektiviteten i verksamheten och förbättra den arbetssociala miljön.

Läs mer