Om FMS

Svenska institutet FMS har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet. Vår solida kunskap kring området, där vi påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet, livsstil och skolresultat, har resulterat i FMS-modellen. Vår digitala plattform stimulerar eleven att ta ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt.

FMS grundare och verksamhetschef är Acki Wästlund, idrottslärare och beteendevetare. Huvudkontoret finns i Karlstad men FMS arbetar över hela landet och även internationellt.

 

 

FMS vision är att människor oberoende av ålder inser att fysisk aktivitet och god livsstil är grunden för att kunna må och prestera bra, i skolan, på fritiden och på jobbet, och tar ansvar för sin egen utveckling. Det innebär för skolan att eleverna upplever att den hjälper dem att utvecklas fysiskt, mentalt och socialt så att de lättare kan nå sina mål.

FMS affärsidé är att få elever och anställda, att med hjälp av FMS-modellen ta eget ansvar för sin fysiska kapacitet (F), mentala balans (M) och sociala kompetens (S) så att de kan må och prestera bra i skolan, på fritiden och i arbetslivet.