Om FMS

Svenska institutet FMS har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet och har tydligt påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet, livsstil och skolresultat. Utifrån vår erfarenhet och solida kunskap har vi skapat FMS-modellen som arbetsverktyg för skolorna med en digital plattform som stimulerar eleven att ta större ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt.

FMS grundare och verksamhetschef är Acki Wästlund, idrottslärare och beteendevetare. Huvudkontoret finns i Karlstad men FMS arbetar över hela landet och även internationellt. FMS har också forskningssamarbete med Linnéuniversitetet i Växjö, Karlstads universitet och Stellenbosch universitet i Sydafrika.