Om FMS och FMS-modellen

Jag är idrottslärare och beteendevetare i grunden och  har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet. Med hjälp av FMS-modellen som jag byggt upp tillsammans med skolor runt om i landet, har FMS tydligt påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet, livsstil och skolresultat. Elevens arbetsverktyg FMS Digital Lifestyle Plan stimulerar eleven att ta ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt. Resultatet: en personlig Livsstilsplan som eleven själv tar ansvar för och följer upp.

Nu erbjuder FMS ett motsvarande verktyg för vuxna. Det innebär att anställda i organisationer och företag också kan ta fram sin egen Livsstilsplan som hjälper dem att må bättre både på jobbet och i livet.

Huvudkontoret finns i Karlstad men FMS arbetar över hela landet och även internationellt. Vi har ett forskningssamarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och med Stellenbosch universitet i Sydafrika.

Välkommen att kontakta mig!

Acki Wästlund

acki@fms.se, +4670280918