Priser och prenumeration

Börja med att testa FMS-modellen

Låt FMS-arbetet växa steg för steg och bli en naturlig del av ert hälsofrämjande arbete. Nya skolor kan få testa modellen och den nya Elevappen. Det gäller oavsett antal elever som deltar.

Årlig prenumerationsavgift

Efter beslut prenumererar skolan på Elevappen ett läsår i taget. Kostnaden varierar då beroende på hur många elever på skolan som använder sig av FMS- modellen som arbetsverktyg. Årsavgiften är 10 000 kr upp till 100 elever. Därefter ökar avgiften med 5 000 kr för varje 100-tal nya elever som arbetar med verktyget. Fri FMS-support ingår.

Introduktionsutbildning

FMS ordnar utbildning för elevhälsan och lärare i idrott och hälsa samt andra som skolan involverar. Kostnaden, 10 000 kr, kan delas av flera skolor. Kostnaden för material som skolan får behålla efter avslutad utbildning är 4 500 kr (18 inplastade affischer i A3 format, acrylvinkelmätare, balansbräda och mätbollar).

Huvudmannalicens

Kommuner och andra huvudmän som vill stimulera sina skolor att använda FMS-modellen har möjlighet att teckna en huvudmannalicens med FMS vilket minskar kostnaden för den enskilda skolan.

Gör intresseanmälan här!