Priser och prenumeration

 

Börja med att testa FMS-modellen

Låt FMS-arbetet växa steg för steg och bli en naturlig del av ert hälsofrämjande arbete. Nya skolor kan testa modellen och den nya Elevappen för åk 7-9 och gymnasiet för  5 000 kr under en termin. Det gäller oavsett antal elever som deltar.

Årlig prenumerationsavgift

Därefter prenumererar skolan på appen ett läsår i taget. Kostnaden varierar då beroende på hur många elever på skolan som använder sig av FMS- modellen som arbetsverktyg. Årsavgiften är 10 000 kr upp till 100 elever. Därefter ökar avgiften med 5 000 kr för varje 100-tal nya elever som arbetar med verktyget. Fri FMS- support ingår.

Introduktionsutbildning

FMS ordnar utbildning för elevhälsan och idrott och hälsa-lärare samt andra som skolan involverar. Kostnaden, 10 000 kr, kan delas av flera skolor. Kostnaden för material som skolan får behålla efter avslutad utbildning är 4 500 kr (18 inplastade affischer i A3 format, acrylvinkelmätare, balansbräda och mätbollar).

Huvudmannalicens

Kommuner och andra huvudmän som vill stimulera sina skolor att använda FMS-modellen har möjlighet att teckna en huvudmannalicens med FMS vilket minskar kostnaden för den enskilda skolan.

Gör intresseanmälan här!