Priser och prenumeration

FMS erbjuds enligt en prenumerationsmodell där skolan betalar för antal elever som finns registerade på skolan.

Ta kontakt med din FMS-representant för offert för just er skola!

Gör intresseanmälan här!