EN JÄMFÖRELSE AV RYTTARENS BALANS PÅ MARKEN, TILL HÄST SAMT ENLIGT RIDÄRARENS BEDÖMNING

EN JÄMFÖRELSE AV RYTTARENS BALANS PÅ MARKEN, TILL HÄST SAMT ENLIGT RIDÄRARENS BEDÖMNING

Jenny Erixon & Evelina Karlsson

Strömsholm

SLU

Ladda ner uppsats