Resultat och statistik

FMS-modellens arbetsverktyg hjälper er mäta och följa upp effekterna av ert hälsofrämjande arbete

Att arbeta med FMS är inget projekt. Nej, med FMS blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av skolarbetet. FMS-modellens stadga och struktur innebär att du får det verktyg som krävs för att kunna följa upp era olika projekt kring fysisk aktivitet mm, och att mäta effekterna av dem. FMS följer GDPR. Ledningen får löpande statistik på aggregerad nivå som visar hur eleverna utvecklas när det gäller hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare för dig att följa upp och styra verksamheten och att hitta åtgärder för skolan som helhet.

FMS-modellen skapar ett starkt engagemang och effektiva samverkansprocesser mellan olika personalgrupper på skolan vilket utjämnar kvalitetsskillnader och effektiviserar verksamheten. Investeringar i hälsofrämjande skolutveckling minskar samhällets kostnader för stress och psykisk ohälsa i skolan.

FMS Digital Lifestyle Plan bidrar till ökad måluppfyllelse med nöjda elever och anställda. Överskådlig statistik ger bra underlag för kvalitetsredovisningar, styrning och uppföljning.

Bild1
Bild2
Bild3
Loading image... Loading image... Loading image...