Skola

Utmaningen

Lärarna är Sveriges mest stressade yrkeskår. De vill ge eleverna mera stöd men har inte tillräckligt med tid för att samtala med eleverna. De känner sig otillräckliga.

Lärarnas engagemang är stort och de flesta trivs med sitt arbete. Problemet är att så många upplever en känsla av otillräcklighet inför alla förväntningar från både elever och skolledning. Sveriges största arbetsplats har rekordhög stress. Den senaste redovisningen från Arbetsmiljöverket från 2003 visade att inte mindre än 25 % av kvinnliga lärare och 15 % av de manliga sjukskrev sig. Sedan dess har ingen uppföljning gjorts men de som arbetar inom skolan vet att den ökat.

Även skolledarna känner sig överbelastade i takt med ökat ansvar som numera omfattar både systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap.

Det här är en ohållbar utveckling. Personalen inom skolan måste må bra och känna arbetsglädje och motivation. Det kräver balans mellan fysisk kapacitet, mental balans och social förmåga.

Gå vidare till verktyget FMS ELEVPROFIL

Gå vidare till verktyget FMS PERSONALPROFIL