Anmäl dig till två spännande FMS-konferenser, den 20 september i Borås och den 8 oktober i Karlstad!

Temat är:

AVSTRESSA SKOLAN!  

Friska, sunda och starka elever med mycket fysisk aktivitet och bra livsstil får mer lust att lära och blir väl förberedda för arbetslivet.

HUR KLARAR VI DET?

Kom och lyssna på skolor som berättar vad de gör för att stimulera fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor. Bra tillfällen till erfarenhetsutbyte som gagnar alla som arbetar hälsofrämjande för att förebygga stress och psykisk ohälsa i skolan.

Anmäl dig till

Borås 20 september
Karlstad 8 oktober