Anmäl dig till två spännade FMS-konferenser, den 20 september i Borås och den 8 oktober i Karlstad!

Anmäl dig redan nu, temat är:

AVSTRESSA SKOLAN!

Friska, sunda och starka elever med mycket fysisk aktivitet och bra levnadsvanor får mer lust att lära och blir väl förberedda för arbetslivet.

HUR KLARAR VI DET?

Kom och lyssna på hur man gjort på bla Bäckängsgymnasiet  Borås och Lillerudsgymnasiet i Vålberg där man  valt att ge idrottslärarna ett större ansvar i samverkan med elevhälsan och arbetslagen. Både i Borås och i Karlstad kommer fler skolor att berätta om vad de gör för att stimulera fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor.

Det här blir bra tillfällen till erfarenhetsutbyte som kan gagna alla som arbetar hälsofrämjande för att förebygga stress och psykisk ohälsa i skolan.

Anmäl dig redan nu till Acki Wästlund på acki@fms.se