FMS-modellen erbjuder ny Elevapp för åk 7-9 och gymnasiet

FMS har under 2018 tagit fram ett ännu mer användarvänligt verktyg med en ny webbapp som stödjer skolorna i åk 7-9 och på gymnasierna. Den rejält uppdaterade FMS-modellen rullar nu på ett antal skolor runt om i landet som vill jobba med att minska stress och psykisk ohälsa. Det ger dem struktur och stadga i arbetet för att främja en hälsofrämjande skolutveckling.

Välkomna med din intresseanmälan!