Uppdaterat verktyg för FMS-modellen 2018!

FMS har jobbat intensivt senaste året med att ta fram ett ännu mer användarvänligt verktyg som stödjer skolorna i åk 7-9 och på gymnasierna.

Den rejält uppdaterade FMS-modellen rullar nu på ett antal skolor runt om i landet som vill jobba med att minska stress och psykisk ohälsa samt skapa struktur och stadga i arbetet för att främja en hälsofrämjande skolutveckling.

Välkomna med din intresseanmälan!