Utbildning i nyutvecklade FMS-modellen

Tid: ons 11 – tors 12 april 2018
Plats: Brigadmuseum, Karlstad

 

  • Kroppen, livsstilen och skolarbetet
  • Förenklad webbapp
  • Utvecklar idrottslärarrollen
  • Salutogent arbetssätt
  • KASAM på skolan
  • Avlastar elevhälsan

 

Kursavgift: 4 850 kr inkl mat och logi 
(B&B tillägg för enkelrum)
Tidigare FMS-utbildade 1 000 kr

 

Anmäl till info@fms.se
Eller ring 0708 280 918