Varför såg inte skolan honom i tid?

tisdag, 27 oktober, 2015

Vansinnesdådet i Trollhättan kommer att öka stressen i skolan till nya rekordhöga nivåer. Oron för nya våldsdåd kommer att öka. Frågan är hur vi kan hjälpa de barn som mår dåligt innan de leds in på fel vägar i livet. I min nya debattbok ”Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten”, tar jag upp den redan rekordhöga stressen, som bla beror på att varken lärare eller elevhälsa har tillräckligt med tid för att prata med eleverna om hur de mår i och utanför skolan. Det framgår tydligt när jag analyserar min databas med mer än 22 000 elevers upplevelser av skolan och livet runtomkring.

Jag är övertygad om att nya våldshandlingar i skolan kan undvikas om vi tidigt kan identifiera och hjälpa de elever som riskerar att hamna utanför gemenskapen i skolan. Det borde inte vara så svårt. Ca 25 procent av eleverna klarar sig inte genom gymnasiet. Av dessa hamnar ungefär fem procent i utanförskap och går på någon form av aktivitetsbidrag.

För att minska risken för utanförskap måste det ges mer tid för lärarledda reflekterande gruppsamtal kring empati och social förmåga. Detta är ännu viktigare nu med de många nyanlända som kommer in i den svenska skolan som en följd av flyktingsituationen i Europa. Skolan måste ta chansen att i all undervisning diskutera grundläggande värderingar i samhället. Alla elever utan undantag, måste känna sig sedda i skolan. Att vara en del av gemenskapen är förutsättningen för att undvika utanförskap och ett nytt Trollhättan.