Hur kommer vi igång på vår arbetsplats?

Alla känner till problemen men saknar verktygen

Ofta är det ledningen som tillsammans med HR diskuterar hur stress, stillasittande och otillräcklig fysisk kapacitet påverkar verksamheten. Bilden av problemen är oftast gemensam.

Börja med att testa FMS-verktyget på  en grupp anställda!

Det är enkelt att komma igång. Börja med att testa det digitala verktyget på en arbetsenhet eller en avdelning. Därefter kan ni växla upp FMS-insatsen steg för steg och integrera verktyget som en naturlig del av ert samlade hälsofrämjande arbete och ert förändringsarbete.

Årlig prenumerationsavgift

När ni kommit igång prenumererar ni på appen ett år i taget. Kostnaden är endast  250 kr per anställd. Minimiavgift 10 000 kr per avdelning. Fri FMS- support ingår.

Introduktionsutbildning

FMS ordnar utbildning för de personer som ska ha ansvaret för genomförandet. Det kostar 4 500 kr per person. Kostnaden för material som får behållas efter avslutad utbildning är 4 500 kr (18 inplastade affischer i A3 samt  material för fystester.

Efter avslutad utbildning klarar ni er själva men ni har som sagt fri support från FMS under hela resan.

Arbetsgivarlicens

Företag, organisationer och kommuner som vill stimulera sina arbetsenheter att använda FMS-modellen har möjlighet att teckna en särskild licens vilket minskar kostnaden för den enskilda avdelningen/enheten.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om det!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@fms.se, tel +46 708 280 918