Hur kommer vi igång på vår arbetsplats?

Alla känner till problemen men saknar verktygen

Ofta är det ledningen som tillsammans med HR diskuterar hur stress, stillasittande och otillräcklig fysisk kapacitet påverkar verksamheten. Bilden av problemen är oftast gemensam.Liksom slutsatsen att man saknar verktyg för att göra något åt dem.

Börja med att testa FMS-verktyget på  en grupp anställda!

FMS-modellen är det verktyg ni behöver för att förebygga stress och psykisk ohälsa och få de anställda att må bra. Det är enkelt att komma igång. Börja med att testa det digitala verktyget på en arbetsenhet eller en avdelning. Därefter kan ni växla upp FMS-insatsen steg för steg och integrera verktyget som en naturlig del av ert samlade hälsofrämjande arbete och ert kvalitetsarbete.

Årlig prenumerationsavgift

Att arbeta med vårt verktyg är en investering för att personalen ska må bra och verksamheten utvecklas hållbart hälsofrämjande. Vad ni betalar i årlig avgift för att använda verktyget beror på era ambitioner att kunna använda det som en del av er hälsofrämjande utveckling och er löpande kvalitetsutveckling. Det kan också variera beroende på de resultat ni uppnår, vi vill ju stimulera till att såväl fysisk, mental och social hälsa förbättras. Det här är en fråga vi kan diskutera som utgångspunkt för att hitta ett bra upplägg för er.

Introduktionsutbildning

FMS ordnar utbildning för de personer som ska ha ansvaret för genomförandet ute på arbetsplatserna. Kostnaden för material som får behållas efter avslutad utbildning är 4 500 kr (18 inplastade affischer i A3 samt  material för FMS fystester.

Efter avslutad utbildning klarar ni er själva men ni har som sagt fri support från FMS under hela resan.

Arbetsgivarlicens

Företag, organisationer och kommuner som vill stimulera sina arbetsenheter att använda FMS-modellen har möjlighet att teckna en särskild licens vilket minskar kostnaden för den enskilda avdelningen/enheten.

Kontakta mig gärna så kan vi prata om det!

Hälsningar

Acki Wästlund

acki@fms.se, tel +46 708 280 918