Utbildning i FMS enkla digitala hälso- och kvalitetsverktyg för elever och personal på högstadiet/gymnasiet. Torsdag 12 mars på Kotten i Kungälv.

Till idrottslärare, anställda inom elevhälsan och alla andra som arbetar med hälsa och välmående.

FMS-modellens enkla digitala hälso- och kvalitetsverktyg hjälper elever och anställda att steg för steg ta fram sin personliga Livsstilsplan och ta ansvar för sin fysiska kapacitet, hälsa och levnadsvanor. Verktyget ger er stadga och struktur i ert hälsofrämjande arbete och möjlighet att följa upp effekterna på kort och lång sikt.

Du får kunskap om och möjlighet att träna dig på:

  • Enkla fysiska tester av elevernas kondition, styrka, rörlighet, balans, hållning och motorik.
  • Coacha eleven/den anställde när de svarar på frågor och sätter upp mål för vad som ska uppnås.
  • Följa upp effekterna av Livsstilsplanen med hjälp av överskådlig statistik.

Resultatet blir ett närmare samarbete mellan idrottslärare, elevhälsa, mentorer och skolledning.

Tid: Tisdag den 12 mars (OBS NYTT DATUM) kl 1230-1700.

Plats: Kotten i Kungälv.

Avgift: 1500 kr per person. Faktureras i efterhand.

Välkommen!

Acki Wästlund

Anmälan