Utbildning i FMS digitala hälsoverktyg för anställda i skola och arbetsliv. Karlstad i september på Värmlands Museum.

FMS-modellens enkla digitala hälsoverktyg hjälper anställda inom både skolan och på andra arbetsplatser (offentliga som privata)att ta fram sin personliga Livsstilsplan som stimulerar dem att  ta större ansvar för fysisk kapacitet, hälsa och levnadsvanor. Målet är att de ska kunna må bra både på jobbet, på fritiden och i livet.

Du får kunskap om och möjlighet att träna dig på:

  • Enkla fysiska tester av elevernas kondition, styrka, rörlighet, balans, hållning och motorik.
  • Coachande gruppsamtal där de anställda svarar på frågor inom olika livsstilsområden,  sätter upp mål för vad som ska uppnås och vad som ska göras för att målen ska nås, själva Livsstilsplanen.
  • Hur du löpande kan följa upp effekterna av FMS-arbetet med hjälp av överskådlig statistik.

Efter utbildningen genomför ni själva FMS-modellen på de anställda. Verktyget ger er stadga och struktur i ert hälsofrämjande arbete och möjlighet att följa upp effekterna på både kort och lång sikt.

Tid: Meddelas inom kort. Håll utkik på hemsidan!

Plats: Värmlands Museum, Karlstad.

Avgift: Ännu inte fastställd.  Faktureras i efterhand.

Välkommen!

Acki Wästlund

Anmälan