Första onlineutbildning i FMS-modellens digitala hälsoverktyg för högstadiet och gymnasiet den 17 augusti kl 13-16.

Ökad fysisk, mental och social kapacitet. Det är målen med den så kallade FMS-modellen som införts på Stjerneskolan och Kvistbergsskolan.
FMS-modellen är ett digitalt verktyg där eleven kan få en överblick över sina levnadsvanor. Genom att ta mer ansvar för sin fysiska kapacitet, mentala balans och sociala förmåga kommer de både må bra och arbeta bättre i skolan. Grundare till modellen är Acki Wästlund, beteendevetare och idrottslärare från Karlstad.
Inledningsvis har samtliga elever i åk 1 på Stjerneskolan samt högstadiet på Kvistbergsskolan i Sysslebäck testat kondition, rörlighet, styrka, balans, motorik och hållning. Samtidigt har de gjort en gedigen livsstilsanalys genom att svara på frågor inom en rad kategorier, allt från sömn och matvanor till skärmtid och känsla av samhörighet.
Allt registreras i en digital webbapp. Utifrån resultatet har eleverna satt upp tre individuella mål för hur de vill utvecklas. Under vårterminen väntar en utvärdering.
Anders Knoph, legitimerad lärare i idrott och hälsa på Stjerneskolan, är initiativtagare till att metoden införts i Torsby.
– Modellen är den enda kända som resulterar i en personlig livsstilsplan som varje elev själv tar ansvar för att genomföra och följa upp. Utöver målen eleverna själva sätter upp identifierar de vilka aktiviteter som krävs för att de ska nå dit, säger han.
Från 2018 finns statistik inom FMS databas med drygt 16 000 elever som visar att 50 procent av skoleleverna på gymnasienivå i landet känner sig stressade, 90 procent har för mycket skärmtid (en tredubbling sedan 2010) och 50 procent av eleverna får för lite sömn (en fördubbling sedan 2010).
Enligt Anders Knoph speglar dessa siffor också situationen i Torsby. Många känner sig inte utvilade, har för mycket skärmtid och är stillasittande.
– Då är det här arbetssättet ett viktigt steg på vägen. Det öppnar också upp för värdefulla diskussioner med eleverna kring vikten av en god livsstil med mycket fysisk aktivitet, säger han.
I arbetsteamet kring FMS-modellen ingår också skolsköterska och kurator samt mentorer om eleverna önskar det. Tanken är att arbetssättet ska fortsätta framöver med nya elever som börjar på skolorna.
– Kostnaden på hundra kronor per elev är välinvesterade pengar, säger Anders Knoph.
Nu börjar vi med onlineutbildning i FMS-verktyget!

Lär dig snabbt och enkelt att hjälpa eleverna ta fram sin personliga Livsstilsplan, en plan som stimulerar dem att förbättra sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sina levnadsvanor. En Livsstilsplan med personliga mål för vad som ska uppnås, vad som ska göras för att nå målen, och som var och en ansvarar för och följer upp. Enkla fystester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition kombinerat med livsstilsfrågor. Målet är att eleverna ska kunna må bra både i skolan, på fritiden och i livet.

Tid: Utbildning genom TEAMS-möte måndag den 17 augusti kl 13-15.

Kostnad: 950 kr per person. Faktureras i efterhand.

Efter utbildningen genomför du själv FMS-konceptet på skolan. Det ger er stadga och struktur i ert hälsofrämjande arbete och möjlighet att löpande följa upp effekterna med hjälp av överskådlig statistik.

Avgift: 950 kr per person. Faktureras i efterhand.

Välkommen med din anmälan!

Acki Wästlund, Svenska Institutet FMS, 0708-280918, acki@fms.se
Anders Knoph, lärare i Idrott % Hälsa i Torsby, 070-5940242, anders.knoph@edu.torsby.se

Anmälan