Onlineutbildning i FMS-modellens digitala hälsoverktyg för högstadiet och gymnasiet onsdag den 21 oktober kl 13-16.

Lär dig snabbt och enkelt att hjälpa eleverna ta fram sin personliga Livsstilsplan, en plan som stimulerar dem att förbättra sin fysiska kapacitet, sin hälsa och sina levnadsvanor. En Livsstilsplan med personliga mål för vad som ska uppnås, vad som ska göras för att nå målen, och som var och en ansvarar för och följer upp. Enkla fystester av styrka, rörlighet, balans, motorik, hållning och kondition kombinerat med livsstilsfrågor. Målet är att eleverna ska kunna må bra både i skolan, på fritiden och i livet.

Tid: Utbildning genom TEAMS-möte måndag den 17 augusti kl 13-15.

Kostnad: 950 kr per person. Faktureras i efterhand.

Efter utbildningen genomför du själv FMS-konceptet på skolan. Det ger er stadga och struktur i ert hälsofrämjande arbete och möjlighet att löpande följa upp effekterna med hjälp av överskådlig statistik.

Avgift: 950 kr per person. Faktureras i efterhand.

Välkommen med din anmälan!

Acki Wästlund, Svenska Institutet FMS, 0708-280918, acki@fms.se
Anders Knoph, lärare i Idrott % Hälsa i Torsby, 070-5940242, anders.knoph@edu.torsby.se

Anmälan