Om FMS och FMS-modellen

Jag är idrottslärare och beteendevetare i grunden och  har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet. Med hjälp av FMS digitala arbetsverktyg för elever i åk 7-9 och på gymnasiet som jag byggt upp tillsammans med skolor runt om i landet, har FMS tydligt påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa, levnadsvanor och skolresultat. Det digitala verktyget stimulerar eleven att ta ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt. Resultatet, en personlig Livsstilsplan som eleven själv tar ansvar för och följer upp.

FMS erbjuder också ett motsvarande digitalt arbetsverktyg för vuxna i företag och organisationer.  Det innebär att anställda också ges möjlighet att ta fram sin egen Livsstilsplan som hjälper dem att må bättre på jobbet, på fritiden  och i livet med hjälp av mer fysisk aktivitet och en sund livsstil.

Huvudkontoret finns i Karlstad men FMS arbetar över hela landet och även internationellt. Vi har ett forskningssamarbete med Linnéuniversitetet i Växjö och med Stellenbosch University i Sydafrika.

Välkommen att kontakta mig!

Acki Wästlund

acki@fms.se, tel +46 70 280 918