Resultat och statistik

FMS-modellens arbetsverktyg hjälper dig mäta och följa upp effekterna av ert hälsofrämjande arbete

Att arbeta med FMS är inget projekt. Nej, med FMS blir det hälsofrämjande arbetet en naturlig del av skolarbetet. FMS-modellens stadga och struktur innebär att du får det verktyg som krävs för att kunna följa upp era olika projekt kring fysisk aktivitet mm, och att mäta effekterna av dem. FMS följer GDPR. Ledningen får löpande statistik på aggregerad nivå som visar hur eleverna utvecklas när det gäller hälsa och levnadsvanor vilket gör det lättare för dig att följa upp och styra verksamheten och att hitta åtgärder för skolan som helhet.

FMS-modellen skapar ett starkt engagemang och effektiva samverkansprocesser mellan olika personalgrupper vilket utjämnar kvalitetsskillnader och effektiviserar verksamheten. Investeringar i hälsofrämjande skolutveckling minskar samhällets kostnader för stress och psykisk ohälsa i skolan.

FMS bidrar till ökad måluppfyllelse med elever som mår bra på arbetet, på fritiden och i livet.
Överskådlig statistik ger underlag för kvalitetsredovisningar, styrning och uppföljning.

Resultat och statistik – Skolan

Resultat och statistik – Skolan
Resultat och statistik – Skolan
Resultat och statistik – Skolan

19 937 elever i åldrarna 12 – 19 år som gjort FMS Livsstilsplan år 2010 resp 2018