Nya alarmerande FMS-resultat om elevernas psykiska ohälsa

Posted

FMS elevdatabas med 16 000 elevers livsstilsdata om fysisk aktivitet och andra levnadsvanor på högstadiet och gymnasiet finns nu för första gången tillgänglig för extern analys och forskning. FMS egen analys visar på en skrämmande utveckling under perioden 2010-2018. Några exempel: 50 procent känner sig stressade, mer än tre gånger så många jämfört med 2010. […]

Masteruppsats vid GIH lyfter fram FMS-modellen

Posted

Ida Carlberg har i sin masteruppsats vid GIH, ”Några elevers syn på hälsa och skolans hälsoarbete” (maj 2018), undersökt hur eleverna vid ett gymnasium i Stockholm (Hermodsgymnasiet) upplever sin skolas hälsoarbete samt deras syn på/förståelse av hälsa. Hon har ägnat särskild uppmärksamhet åt hur eleverna upplevde arbetet med FMS-modellen och den nya Elevappen. Skolans hälsoarbete […]

Uppstart/introduktionsutbildning i FMS-modellen och FMS digitala arbetsverktyg

Posted

Nya FMS-skolor kan få utbildning hemma på den egna skolan. Alternativt deltar ni tillsammans med andra skolor i gemensamma FMS-utbildningar. Kostnaden kan därför variera beroende på hur ni vill göra. Detsamma gäller prenumerationsavgiften för FMS Elevapp. Maila mig på acki@fms.se eller ring mig på 0708 280 918 så pratar vi om ett upplägg som passar din […]